voor wie geniet vand e geur van gras

betaling en annulering

Je kan onder de knop contact een inschrijfformulier downloaden, of dit via e-mail of telefoon aanvragen. 50% van de kursusprijs moet vooraf betaald worden, binnen één week na inschrijving. Je bent definitief aangemeld als je het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend hebt teruggestuurd en 50% van de kursusprijs hebt betaald. Je krijgt dan van ons een bevestiging dat je bent aangemeld.
Uiterste inschrijfdatum: 15-6-2014

Betaling:
t.n.v. L. Coenegracht, Utrecht
rekeningnummer: IBAN: NL65INGB0000816754
 
Mocht je door omstandigheden moeten of willen annuleren dan
betaal je:
 -  40% van de kursuskosten wanneer je vóór 15 juni 2014 annuleert.
 - 100% van de kursuskosten wanneer je na 15 juni 2014 annuleert.
Annulering dient te gebeuren per ondertekende brief.

Wij houden ons het recht voor om te kursus af te lasten wanneer er zich te weinig mensen aanmelden (minimaal 5) of bij onverwachte calamiteiten. In dat geval betalen wij je natuurlijk de volledige kursusprijs terug. Je krijgt uiterlijk 18 juni 2014 bericht of de kursus doorgaat.

verzekering

Wij raden iedereen aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Er kunnen zich nl. altijd onverwachte omstandigheden voordoen waardoor je de kursus moet afzeggen, spullen kunnen kwijtraken, er kan per ongeluk schade aan onze of andermans eigendommen ontstaan.

 

welkom !
 
 

                      

 


annelies verhoeff
kokkin

lucienne coenegracht
docente

 

 


ontdekken
kraanvogels
eenvoud
maaltijd buiten
stilte
stilte